Privacyverklaring

Privacyverklaring

De mondhygiënist aan huis levert professionele mondzorg aan haar cliënten. Om deze zorg te kunnen leveren is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens van u te verzamelen en te bewerken. Deze gegevens worden met zorg behandeld. Hieronder leest u hoe we de gegevens verzamelen, gebruiken en ermee omgaan.

Wat en waarom

We verzamelen en gebruiken de volgende gegevens om mondzorg aan te bieden, te verbeteren en te beschermen:

Contactgegevens

Gegevens zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer(s) en woonadres worden verzameld en gekoppeld in uw medische dossier.

Gezondheidsinformatie

Aanvullende gegevens, zoals uw Burger Service Nummer, verzekeringsgegevens, informatie met betrekking tot uw gezondheid en behandelinformatie worden verzameld en gekoppeld aan uw medische dossier.

Gebruik

De verzamelde informatie wordt gebruikt voor het kunnen bieden van de juiste mondzorg, voor het maken, wijzigen en bevestigen van afspraken en het factureren van de behandeling.

Delen van gegevens

We kunnen gegevens delen met andere zorgverleners, zorgverzekeraars en facturatiebedrijven. Dit gebeurt uitsluitend binnen de context van de behandeling. Afspraken hierover zijn vastgelegd met deze partijen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor een adequate zorgverlening of voor een door de wet bepaalde bewaartermijn.

Beveiliging

Uw gegevens worden opgeslagen en beveiligd in een zorgvuldig beheerde ICT-omgeving volgens de meest recente veilige technieken.

Rechten

U heeft het recht de verzamelde informatie in te zien. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken de verzamelde informatie te wijzigen, over te dragen of te verwijderen.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen en zullen de meest actuele versie op de site publiceren.

Meer over de privacywet leest u hier

Voor meer informatie kunt u hier uw vraag stellen  

 

privacyverklaring

 

Schuiven naar boven